گزارش ها

گزارش اخبار منتشر شده در حوزه آلودگی هوای آذربایجان شرقی
دسامبر, 2017 بدون نظر گزارش ها
گزارش اخبار منتشر شده در حوزه آلودگی هوای آذربایجان شرقی اخبار رصد شده آلودگی هوای آذربایجان شرقی از تاریخ 96/09/24 تا تاریخ 96/10/07 رصد اخبار آلودگی هوای آذربایجان شرقی توسط سامانه ترندا بر اساس منابع منتشر کننده خبر ، روند رشد خبر ، خبر ساز ترین منابع و تفکیک ...
ادامه مطلب
گزارش اخبار منتشر شده در حوزه دریاچه ارومیه
دسامبر, 2017 بدون نظر گزارش ها
گزارش اخبار منتشر شده در حوزه دریاچه ارومیه اخبار رصد شده دریاچه ارومیه از تاریخ 96/01/01 تا تاریخ 96/09/30 رصد اخبار دریاچه ارومیه توسط سامانه ترندا بر اساس منابع منتشر کننده خبر ، روند رشد خبر ، خبر ساز ترین منابع و تفکیک گروه های خبری انجام شده است. ...
ادامه مطلب
گزارش اخبار منتشر شده در حوزه بودجه سال 1397
دسامبر, 2017 بدون نظر گزارش ها
گزارش اخبار منتشر شده در حوزه بودجه سال 1397 اخبار رصد شده نمایشگاه تلکام از تاریخ 96/9/18 تا 96/9/23 رصد اخبار بودجه سال 1397 توسط سامانه ترندا بر اساس منابع منتشر کننده خبر ، روند رشد خبر ، خبر ساز ترین منابع و تفکیک گروه های خبری انجام شده ...
ادامه مطلب
گزارش اخبار منتشر شده در حوزه نمایشگاه تلکام
نوامبر, 2017 بدون نظر گزارش ها
گزارش اخبار منتشر شده در حوزه نمایشگاه تلکام اخبار رصد شده نمایشگاه تلکام از تاریخ 96/7/22 تا 96/7/28 رصد اخبار نمایشگاه تلکام توسط سامانه ترندا بر اساس منابع منتشر کننده خبر ، روند رشد خبر ، خبر ساز ترین منابع ، تفکیک گروه های خبری ، شبکه های اجتماعی ...
ادامه مطلب